چه راهکاری می توان برای مفید بودن وام مسکن ارائه کرد. فخرالدین زاوه کارشناس اقتصاد مسکن در اکوایران توضیح می دهد: