کدام استان ها بیشترین تورم را در قاب ماهانه و سالانه داشته اند؟ گزارش اکوایران در این باره را بخوانید:
 


سیستان و بلوچستان در قله تورم ماهانه