این کد چیست و سالانه چه مقدار ارز با چه مبلغی به افراد تعلق می گیرد؟ گزارش کامل اکوایران درباره بازار ارز را در لینک زیر بخوانید:
 


احیای ارز سهمیه ای از سوی بانک مرکزی؛هر ایرانی 2 هزار یورو