حال در حالی که گمانه زنی برای دومین دوره فروش فوق العاده به گوش می رسد زمان اجرای آن سوال اصلی مشتریان است. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


زمان دومین فروش فوق العاده خودرو در سامانه یکپارچه