یکی از مهم‌ترین این سوالات برندهای وارداتی است. خودروها از کدام کشورها وارد می شوند؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


خودروهای وارداتی از کدام کشورها می آیند؟