گزارش اکوایران در این باره را بخوانید:


ورود شاهین به بورس کالا