به گزارش اکو ایران؛ در جریان معاملاتی هفته دوم مرداد ماه شاخص کل بورس تهران روند نزولی که با آن شروع به کار کرده بود را در روز دوشنبه شکست و شاهد 3 روز مثبت و دو روز منفی در 5 روز معاملاتی این هفته بودیم. حال قصد داریم در بین نماد های بورس تهران، آن هایی که احتمال بیشتری برای رشد در هفته آتی دارند را مشخص کنیم. مسئله مهم در این گزارش این است که تحلیل های بازار سهام کاملا احتمالی بوده و مسؤلیت معاملات به عهده معامله گران است. ما برای مشخص کردن نمادهای با پتانسیل رشد، از تحرکات مشکوک هفته، بیشترین بازدهی، و پی به ای مثبت کمتر از 3 استفاده می کنیم.

تحرکات مشکوک ماه

نماد زنگان و کلر در جریان معاملاتی یک ماه گذشته از خروج پول حقیقی به سمت ورود پول حقیقی حرکت کرده اند و در هفته هفته دوم مرداد ماه حجم قابل ملاحظه ای ورود پول حقیقی داشته اند. این روند روبه بالا در ورود پول حقیقی احتمال رشد این دو نماد را در هفته آتی بالا میبرد. نماد های شپدیس، مداران و سبزوا در 4 هفته اخیر ورود حجم مورد توجهی از پول حقیقی داشته اند در حالی که در هفته دوم و سوم تیرماه بازار سرمایه با خروج هر روزه پول حقیقی مواجه بود. در این 5 نماد ارزش خرید حقیقی در دو هفته گذشته افزایش چشم گیری داشته است که این نماد ها را برای بررسی ارزشمند ساخته است.

بیشترین بازدهی هفته

سهم فگستر از گروه فلزات اساسی در هفته دوم مرداد ماه با 23 درصد رشد قیمت بیشترین رشد را در بین سهام های بازار سرمایه داشت. نماد ودی نیز با 18درصد بازدهی در هفته ای که گذشت در رتبه دوم بازدهی هفتگی قرار دارد. نماد های زاگرس، زنگان، سبزوا و وبرق  نیز با رشد بیش از10 درصدی در هفته دوم مرداد ماه از پر سود ترین نماد های این هفته بودند. سهم هایی که در این هفته توانسته اند با صف خرید چند روزه همراه‌ باشند احتمال میرود تا در جریان معاملات هفته آتی نیز عملکرد مناسبی داشته باشند.

بیشترین بازدهی 05.13

کمترین بازدهی05.13

نمادهایی با P/E متاسب در انتهای هفته دوم مرداد

در بین نماد های بازار از لحاظ نسبت قیمت به سود، سهمی را مناسب خرید میدانیم که این نسبت برای آن نماد مثبت و کمتر از میانگین صنعت آن نماد باشد. در جدول زیر می بینیم که در بین نماد هایی با نسبت قیمت به سود مثبت کمتر از 3، پنج نماد از شش نماد به دست آمده برای صنعت سرمایه گذاری هستند. نماد ثنور از صنعت انبوه سازی در حال حاضر کمترین نسبت قیمت به سود سهمی را در بین سهام های بازار بورس دارد. البته نماد های زیادی در بازار با P/E منفی وجود دارند که در این تحلیل آن ها را بررسی نکرده ایم.

کمترین پی به ای 05.13