حال اخبار منتشر شده حکایت از ورشکستگی بزرگ در این بازار دارد. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


ورشکستگی یکی از بزرگان؛ چالش جدید بازار رمز ارز