چرا دلار به یکه تاز بازارهای جهانی تبدیل شده است؟ صحبت های علی رضاپور در این باره را در اکوایران ببینید: