اولین عرضه این خودرو ساز در اولین روز آبان اتفاق می افتند و فرصت ثبت سفارش تا امروز است. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: