به گزارش اکوایران، سیاست‌گذاران در کشورهای اروپایی محدودیت‌های کرونایی را از سر گرفته‌اند. این موضوع چه تاثیری بر بازارها خواهد داشت؟ علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی پاسخ می‌دهد.