به گزارش اکوایران، این مرکز در گزارشی صراحتا اعلام کرده که تصویب و اجرای آن، هم تبعیض نارواست،‌ هم مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قانونگذاری ست و هم آنکه اثرگذاری لازم را ندارد.

از طرفی دیگر، این طرح را مغایر عدالت و مصداق تبعیض ناروا معرفی می کند؛ می گوید که قرار دادن این جریمه ها به نفع اقشار متمول است و اقشار ضعیف توان پرداخت ندارند.