ساماندهی بازار خودرو یکی از وعده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از ورود به ساختمان این وزارتخانه است.

سید رضا فاطمی امین از زمان نشست کسب رای اعتماد نمایندگان برای نشستن بر کرسی وزارت صمت بارها از ارائه برنامه کوتاه مدت و بلندمدت برای صنعت خودرو خبر داد.

با این حال پس از لغو افزایش قیمت خودروسازان به دستور رئیس جمهور، اخیرا قیمت خودرو افزایش پیدا کرد. 

در این آیتم چهار سکانس از اظهارات وزیر صنعت در خصوص خودور، از زمان جلسه رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی تاکنون را می توانید ببینید.