اکوایران در گفتگویی با وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی به زندگی حرفه ای او از زمان ورود به دستگاه های اجرایی پرداخته است. در بخش اول این گفتگو می توانید سرفصل های زیر را مشاهده کنید:

اولین مسوولیت اجرایی ۲:۳۰

ماجرای بورسیه دکتری ۱۱:۳۳

جایگاه در سازمان برنامه دولت هاشمی ۱۶:۱۵

طرح مقام معظم رهبری و هاشمی رفسنجانی در دهه ۷۰ ۲۱:۱۲ 

ماجرای حلقه بابلسر ۲۸:۰۰

اختلاف نظر  با مسعود نیلی ۳۰:۳۰

نگاه به اقتصاد دولت محور ۳۶:۲۴

مقاله های با اسم مستعار در روزنامه ها ۴۲:۰۰

حضور در ۴ دولت ۴۵:۵۳

برکناری به دستور احمدی نژاد ۴۷:۲۳

افزایش تعداد طرح های نیمه تمام در دولت احمدی نژاد ۵۵:۴۶

غیبت صغری در دولت روحانی ۱:۰۵:۴۷