در تازه ترین پیام مخابره شده مدیرکل آژانس اتمی در کنار ابراز نگرانی نسبت به مساله هسته ای ایران نسبت به توافق برجام ابراز امیدواری کرده است. گزارش اکوایران در این باره را بخوانید:
 


ابراز امیدواری مدیرکل آژانس نسبت به احیای برجام