از موضوعاتی که غرب باید حواسش به آن باشد تا راه اوکراین برای پایان مناسب جنگ. گزارش کامل اکوایران درباره صحبت های کسینجر را در لینک زیر بخوانید:
 


توصیه مهم کسینجر به اوکراینی‌ها برای پایان جنگ