یکی از مباحثی که این روزها در بازارهای مالی مکررا به آن اشاره می‌شود این است که فدرال رزرو پشت منحنی است. حتی مسئولان فدرال رزرو هم بارها درباره آن صحبت کرده‌اند. اما مفهوم «پشت منحنی بودنِ فدرال رزرو» چیست؟