هرچند بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفته نرخ بهره را افزایش دهد و این امر باعث شده یورو هم کمی جان بگیرد اما همچنان، این دلار است که روزهای خوبی را می‌گذراند. علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز بازار دلار و یورو را موشکافی کرده‌است.