علت کاهش شدید قیمت نفت با توجه به حضور در شرایط جنگی و عدم افزایش عرضه آن چه می‌تواند باشد؟
علی رضاپور،‌ تحلیلگر بازارهای مالی در این بخش از مارکت تایمز به بررسی اثر بازار اوراق قرضه و خنثی شدن اثر جنگ بر بازارها در کاهش قیمت نفت می‌پردازد.