این موسسه افزایش هزینه‌های دولت و افزایش تنش‌های دو قطبی در سیاست ایالات متحده را از عمده دلایل خود ذکر می‌کند که علی رضاپور،‌ تحلیلگر بازارهای مالی در این بخش از مارکت تایمز به توضیح آن می‌پردازد.