برخی از کارشناسان معتقدند که این پایان رشد سهام انویدیا نیست و رقم‌های بسیار بالاتری در انتظار سهام این شرکت است که علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در این باره توضیح می‌دهد.

از طرفی در هفته پیش رو صورت درآمدهای این شرکت نیز منتشر می‌شود که برای آینده آن بسیار تعیین کننده است.