داده‌های اقتصادی آمریکا نیز منتشر شد. اخبار تورمی آمریکا در کنار خبرهای چین، باعث شد تا ریسک‌پذیری در بازار وجود داشته باشد. این داده چه تاثیری در تصمیمات فدرال رزرو می‌تواند داشته باشد؟

علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در این قسمت از مارکت تایمز به دلیل رشد بازارها پرداخته است. آیا در کورس صعود بازارها، قیمت انس طلا از نقره و مس جاماند؟