به گفته روزبه ظهیری کارشناس و فعال حوزه سرمایه گذاری و ساخت مسکن، به دلیل افزایش چهار برابری قیمت در سه اخیر عملا تقاضی موثر در بازار از بین رفته است. او با اشاره به معاملات بازار مسکن سقوط معاملات معلول این اتفاق است. ظهیری در بخشی از برنامه متراژ اکوایران، به وضعیت تقاضای مصرفی در بخش «متقاضیان تبدیل به احسن ملک» اشاره می‌کند.

مشروح این گفت و گو را می‌توانید در سایت مشاهده کنید.