برنامه متراژ

ساختمان سازهای نا امید

چرا سازنده ها حس بد نسبت به بازار مسکن ۹۹ دارند؟

اختلاف قیمت تمام شده ساخت مسکن در شمال و جنوب تهران چه میزان است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد