برنامه متراژ

تورم بی سابقه در بازار مسکن

معاملات مسکن در تهران ماه گذشته با تورم ماهانه بی سابقه ۱۱/۷ درصدی روبه رو شد. چه شد قیمت آپارتمان ها تا این حد رشد کرد؟ آیا بازهم روند رشد قیمت ادامه پیدا می کند؟ سعید سعادتمند کارشناس اقتصاد مسکن از چشم انداز قیمت می گوید. فرید قدیری کارشناس برنامه راهکار ممکن برای تنظیم بازار را توضیح می دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد