برنامه متراژ

خانه امن ؛ فولادی یا بتنی ؟

بساز و بفروش ها در تهران و دیگر شهرها، هر کدام براساس نوع برداشتی که از سازه های «فولادی» و «بتنی» دارند، اسکلت ساختمان های مسکونی را براساس یکی از این دو نوع، طراحی و احداث می کنند. در این میان، خریداران مسکن و مصرف کنندگان بدون کمترین شناخت نسبت به «مزایا» و تفاوت های این دو سازه با یکدیگر، در برابر انتخاب سازنده، تسلیم هستند.

این در حالی است که اگر یکی از معیارهای خریداران خانه، نوع سازه بکار رفته در آن باشد، آرامش و امنیت سکونتی خانوارها بعد از خرید، تضمین می شود. در این باره با سعید زارع حقیقی رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان سازه های فولادی کشور و فرید قدیری کارشناس برنامه متراژ گفت و گو کرده ایم .

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد