بخش اول متراژ به طرح مجلس در حوزه بازار اجاره اختصاص دارد. هدف از طرحی که مجلس تحت عنوان «مدیریت و کنترل بازار اجاره» تهیه کرده، تنظیم‌گری این بازار است. در بخشی از برنامه متراژ این هفته با اقبال شاکری مسئول اصلاح و تهیه این طرح در کمیسیون عمران مجلس در خصوص جزئیات این طرح گفت و گو کردیم.

بخش دوم برنامه متراژ هم به بررسی رابطه فاضلاب خوابی با بدمسکنی، اختصاص دارد.

مدتی پیش گزارشی از فاضلاب خوابی شماری از افراد کم برخوردار در حاشیه شهر اصفهان منتشر شد. بی‌خانمانی و بدمسکنی موضوع تازه‌ای در کشور نیست. آمارهای سال ۹۸ بدمسکنی ۲۰ درصد خانوار را در کشور تایید می‌کرد، بدمسکنی چیست؟ چه تفاوتی با حاشیه‌نشینی دارد؟ و چه عواملی در افزایش آمار بدمسکنی نقش دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با محمد سعید ایزدی، معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی و عضو هیات علمی دانشگاه گفت‌وگو کردیم.