برنامه متراژ

۲ تابلوی راهنما برای خریداران مسکن

متقاضیان احتمالی خرید مسکن «در شروع سال جدید» چه نکاتی را باید رعایت (دقت) کنند؟

فرید قدیری در قسمت آکادمی مسکن از برنامه متراژ، به کسانی که قصد دارند در شروع سال جدید دست به خرید آپارتمان بزنند، ۲ تابلوی راهنما ارایه می دهد.

این تابلوها حاوی اطلاعاتی درباره میزان حباب قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران براساس جدول قیمت های میانگین و همچنین مشخصات جدید فروشنده ها است.

در این قسمت از برنامه متراژ همچنین محمود اولاد کارشناس اقتصادی درباره مشکلاتی که اجاره بهای دستوری برای مستاجرها ایجاد کرده است توضیح می دهد.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد