برنامه متراژ

الویت دولت آینده برای بازار مسکن

«آکادمی مسکن» در این برنامه به پرسش انتخاباتی فعالان بازار ملک پاسخ می‌دهد. قیمت مسکن بعد از انتخابات چه جهتی پیدا می‌کند؟

 ملاکانی که سابقه چنین رخداد سیاسی را در بازار دارند، براساس تجربه، پیش‌بینی‌هایی را مطرح می‌کنند. «آمار» هم نکات جالبی را می‌گوید. فرید قدیری در این برنامه، این پرسش را پاسخ می‌دهد. همچنین یک کارشناس دیگر در برنامه «متراژ»،‌ توضیحات تکمیلی ارایه می‌کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد