برنامه متراژ

«پول لازم‌ های» تقلبی در بازار مسکن

ماجرای افزایش «پول‌ لازم» ها در بازار مسکن چیست؟ تعداد فایل‌ های فروش با این مشخصات در بازار افزایش پیدا کرده است.

اما همه اینها، فروشنده واقعی نیستند. تشخیص اصل از فیک، می‌تواند به خریداران مسکن کمک کند. فرید قدیری در «آکادمی مسکن»، در این باره توضیح می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد