در این برنامه«متراژ» با نگاهی به آمارهای رسمی، روند بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ بررسی شده و در عین حال با استناد به شاخص دلاری مسکن،  پیش بینی قیمت در سال جدید هم به روز شده است.

در بخش دیگری از این برنامه، مناطق پایتخت که دارای معاملات بالایی هستند در سامانه های آنلاین رصد شده و تفاوت قیمت های پیشنهادی در فروردین امسال و اسفند سال گذشته مشخص شده است.

احسان برین، پژوهشگر اقتصادی هم تحلیلی از روند قیمتی بازار مسکن ارائه کرده و رابطه قیمت دلار و بازار مسکن را توضیح داده است.

در بخش پایانی برنامه، اعضای شورای شهر تهران تحلیل خود از مسیر بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ را ارائه کرده اند.