برنامه متراژ

بازار مسکن چه خبر است ؟

بازاری که در بهار امسال وارد مسیر منتهی به «ریل اصلی» شده بود،‌ دوباره به سمت «مسیر انحرافی» تغییر جهت داده است.

مرداد امسال، هم قیمت مسکن و هم معاملات خرید آپارتمان رشد معنادار پیدا کرد. بازار مسکن با کدام محرک وارد دوربرگردان شده است و آینده این بازار چگونه رقم خواهد خورد؟

فرید قدیری در «آکادمی مسکن» درباره وضعیت جدید توضیح می دهد و مسعود سعادتمند نیز در «متراژ» چشم انداز این بازار را برآورد می کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد