بنا به گفته آنها، در حوزه مسکن شخصی‌ساز برای ساخت هر مترمربع ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان هزینه شده و نمی‌توان این نوع مسکن را با مسکن ملی که برای ساخت هر مترش یک تا ۲ میلیون هزینه می‌شود مقایسه کرد.

 از نظر آنها، شاید بتوان بخش مسکن ملی را کنترل کرد، اما بخش شخصی‌ساز را نه و شاهدشان قیمت مسکن در منطقه کاری خود، همان پردیس و هشتگرد بود که با وجود مسکن مهر به دلیل تورم، قیمت ملک در این مناطق بالا رفت.

به گفته برخی از آنها، با افزایش عرضه مسکن قیمت کاهش پیدا می‌کند، اما این موضوع نیازمند زمان است و اگر بازه زمانی فعلی در نظر بگیریم، حداقل تا ۱۰ الی ۱۵ سال آینده، شاهد کاهش قیمت نخواهیم بود.

نسخه کامل در سایت اکوایران