برنامه متراژ

وام های جدید مسکن به چه کسانی می‌رسد؟

شورای پول و اعتبار پس از چندین سال بررسی بالاخره سقف وام اوراق را افزایش داد، سقف وام از محل اوراق در تهران به صورت انفرادی به ۱۴۰میلیون تومان و برای زوجین به ۲۴۰ میلیون تومان رسید اما با این وام چه کسانی خانه‌دار می‌شوند؟ این سوالی است که در این قسمت از برنامه متراژ به آن پاسخ داده می شود.

سقف وام از محل اوراق در تهران، به صورت انفرادی ۱۴۰میلیون تومان و برای زوجین به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است. سقف وام مسکن در شهرهای کوچک، قدرت خرید را بسیار افزایش داده است و به حدود ۱۰۰ مترمربع رسیده است. در شهرهای بزرگ و مراکز استان نیز قدرت خرید به حدود ۷۷مترمربع رسیده ولی متاسفانه در تهران همچنان قدرت خرید به سطح مورد قبولی نرسیده است و برای انفرادیها حدود ۱۱ مترمربع و برای زوجین ۲۰مترمربع می‌باشد که در گذشته حدود ۸مترمربع بوده است. برخی علت رکود بازار را عدم ارتباط خریداران با مبلغ وام ها می‌دانند. از سوی دیگر اقساط وام های اخیر نیز بسیار چالش برانگیز است و برای اکثریت افراد این ارقام بسیار بالاست.دلیلی که به شکل متعارف برخی معتقدند سقف وام را نباید افزایش داد، ابعاد  تورمی آن است. کارشناس برنامه،دکتر بت شکن اشاره میکند که افزایش و آثار تورم در بخش مسکن بیش از اینکه ناشی از قدرت خرید و یا وام مسکن باشد ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نقدینگی و عدم اطمینان نسبت به بازارهاست

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد