برنامه متراژ

وام های جدید مسکن به چه کسانی می‌رسد؟

شورای پول و اعتبار پس از چندین سال بررسی بالاخره سقف وام اوراق را افزایش داد، سقف وام از محل اوراق در تهران به صورت انفرادی به 140میلیون تومان و برای زوجین به 240 میلیون تومان رسید اما با این وام چه کسانی خانه‌دار می‌شوند؟ این سوالی است که در این قسمت از برنامه متراژ به آن پاسخ داده می شود.

سقف وام از محل اوراق در تهران، به صورت انفرادی 140میلیون تومان و برای زوجین به 240 میلیون تومان رسیده است. سقف وام مسکن در شهرهای کوچک، قدرت خرید را بسیار افزایش داده است و به حدود 100 مترمربع رسیده است. در شهرهای بزرگ و مراکز استان نیز قدرت خرید به حدود 77مترمربع رسیده ولی متاسفانه در تهران همچنان قدرت خرید به سطح مورد قبولی نرسیده است و برای انفرادیها حدود 11 مترمربع و برای زوجین 20مترمربع می‌باشد که در گذشته حدود 8مترمربع بوده است. برخی علت رکود بازار را عدم ارتباط خریداران با مبلغ وام ها می‌دانند. از سوی دیگر اقساط وام های اخیر نیز بسیار چالش برانگیز است و برای اکثریت افراد این ارقام بسیار بالاست.دلیلی که به شکل متعارف برخی معتقدند سقف وام را نباید افزایش داد، ابعاد  تورمی آن است. کارشناس برنامه،دکتر بت شکن اشاره میکند که افزایش و آثار تورم در بخش مسکن بیش از اینکه ناشی از قدرت خرید و یا وام مسکن باشد ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نقدینگی و عدم اطمینان نسبت به بازارهاست

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد