دولت در برابر شورای نگهبان

روحانی به وزارت کشور دستور داد که در ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری طبق رویه‌های قانونی سابق عمل کند.

این دستور در واکنش به مصوبه شورای نگهبان صادر شد که شرایط و ضوابط خاصی را برای شرکت نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری وضع کرده بود تا جایی که چند نفر از چهره‌های شناخته شده، خود به خود از گردونه انتخابات حذف می شدند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد