گرد و خاک همتی در روز برکناری

برکناری عبدالناصر همتی از ریاست بانک مرکزی خبری بود که دیروز علاوه بر تنش در بازار ارز در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های مخالفان و ‌موافقان زیادی را در برداشت.

همتی در روزی که برکنار شد به گفتگوی ویژه خبری آمد و در مصاحبه‌ای تند و تیر با انتقاد از وضعیت موجود نسبت به وعده‌های عوام فریبانه دیگر کاندیدا‌ها هشدار داد.

شاید بتوان از حضور همسر عبدالناصر همتی به عنوان نماینده ویژه ایشان و صحبت از ناگفته‌های‌ دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی به عنوان نقطه عطف این گفتگو نام برد.

تیتر روزنامه‌های صبح‌ امروز ایران هم به برکناری همتی و حدس و گمان‌های این اتفاق اختصاص داشت.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد