راز حمایت برخی جریان‌ها از طالبان

نیروهای طالبان در حال پیشروی در افغانستان هستند و هر روز روستاها و شهرهای مختلفی را از تسلط دولت مرکزی خارج می‌کنند، اتفاقی که با بی‌عملی جامعه جهانی وارد فاز نگران کننده‌ای شده است.

در این بین واکنش برخی چهره‌های ایرانی به این ماجرا تعجب برانگیز به نظر می‌رسد. گزارش برگزیده امروز به دلیل وجود چنین نگاهی در یکی از جریان‌های سیاسی ایرانی پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد