آژانس زیرآب ایران را زد

آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای رسما گزارش داده که از اوایل اسفند پارسال «راستی‌آزمایی و نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران، بابت تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدهای برجامی جدا سست شده.»

آژانس تخمین می‌زند که ایران اکنون حدود ۲۴۴۱کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده دارد؛ ۸۴.۳کیلوی‌اش اورانیوم تا سقف ۲۰درصد غنی‌شده و ۱۰ کیلو هم اورانیوم تا ۶۰درصد غنی‌شده. در مورد تاثیر این گزارش بر مذاکرات نظرهای متناقضی وجود دارد.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد