هر چند که این اظهارت وزیر راه و شهرسازی، در حالی است که در خبر بانک مرکزی، هیچ اشاره‌ای به کاهش نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن نشده است. 

با این فرض، با توجه به اینکه عموما یارانه این تسهیلات، از سوی دولت‌ها به شبکه بانکی پرداخت نمی‌شود، بنابراین این حمایت دولت، در نهایت به رشد پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و تورم منتج می‌شود.