نرخی که اواخر دهه هفتاد زیر ۱۰۰ دلار بود در دو مقطع رکورد جدیدی ثبت کرد.

در شرایطی که برخی کارشناسان بر این باورند که قیمت مسکن حباب دارد، یکی از شاخص‌های قابل بررسی برای اثبات این ادعا، مقایسه ریالی و دلاری قیمت مسکن است.

قیمت دلاری مسکن از سال ۱۳۷۰ تاکنون چه روندی داشت و آیا می‌توان گفت قیمت مسکن حباب دارد؟