به گزارش اکو ایران،براساس آمارهای مرکز آمار ایران در مرداد ماه 1401 شاخص قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد١٥٤.٧  رسیده است که نسبت به ماه قبل (١٥١.٩)،  ١.٨درصد افزایش داشته است.

photo_۲۰۲۲-۰۸-۳۰_۱۷-۲۴-۵۱

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در مرداد ماه 1401 تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ١.٨ درصد بوده است. تورم ماهانه مرداد ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٨.٣ درصد)، ٦.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

photo_۲۰۲۲-۰۸-۳۰_۱۷-۲۴-۲۸

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در مرداد ماه 1401 تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به عدد 44.0 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٤٥.٢ درصد) ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

photo_۲۰۲۲-۰۸-۳۰_۱۷-۲۴-۰۵

 

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه مرداد ماه 1401 آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٢٨.٤ درصدرسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٢٧.١ درصد)، ١.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

photo_۲۰۲۲-۰۸-۳۰_۱۷-۲۱-۵۲

در مرداد ماه 1401 متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران به ترتیب به 45 میلیون و 148 هزار تومان و 42 میلیون و 840 هزار تومان رسیده است. در این ماه منطقه ١ با متوسط وزنی قیمت 85 میلیون و 449 هزار تومان بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت22 میلیون و 267 هزار تومان کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌ ند.