وضعیتی که این سوال را به وجود می آورد که آیا این روند رشد قیمت هر چند اندک قرار است در چند هفته پایانی سال نیز ادامه داشته باشد؟

احسان برین، پژوهشگر اقتصادی به این سوال پاسخ داده است.

او برای توضیح این موضوع به روند تورم عمومی، نوسانات بازار ارز و تغییر وضعیت در تحریم ها اشاره کرده است.