پایان استراحت بازار؟

بازار در حالی کار خود را آغاز کرد که این نگرانی وجود داشت کانال یک میلیون واحد را از دست بدهد، اما هرچه دقایق جلو میرفت بر تعداد خریدارانم افزوده شد و بسیاری از سهام بزرگ بازار از صف فروش وارد محدوده های مثبت شدند..

به نظر میرسد نقدینگی اجازه استراحت خاصی به بازار نداد!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد