بورسِ سبز سبز سبز

بازار سهام در حالی آخرین روزکاری هفته را سپری میکند که فرش بازار سبز رنگ است و در اکثریت گروه های بورس شاهد صعود قیمت ها هستیم. تا این لحظه شاخص هم وزن از شاخص کل رشد بیشتری را ثبت کرده است. به نظر میرسد که بازار مسیر فعلی را امروز ادامه دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد