آینده مه‌آلود شاخص بورس

بازار تا این لحظه از بازار، از شاخص کل گرفته تا شاخص هم وزن قرمز پوش شده است. برخی معتقدند منفی شدن این روزهای بازار، جزئی از اصلاح است و در بلندمدت مفید برای بازار سرمایه است. همچنین امروز قرار بر عرضه اولیه غزر بود که بحث بر سر نظارت بر ارزشگذاری آن ادامه دارد و فعالان بازار سرمایه معتقدند که تا زمانی که این موضوع حل نشود، باید جلوی عرضه آن را گرفت.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد