فشار عرضه بلایی به جان شاخص مثبت

تا این لحظه از بازار، شاخص با ۳۳ واحد رشد مواجه بوده است. بعد از بازار روز چهارشنبه پیش‎بینی می‎شد که روند مثبتی در امروز داشته باشیم. اما با این حال مانند روزهای پیشین فشار عرضه در ساعات میانی بازار بسیار زیاد شده. باید دید این فشار عرضه تا چه حد می‎تواند بر شاخص اثر بگذارد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد