کامبک شاخص در روز پیروزی بزرگ

امروز بازار ابتدا با فشار عرضه رو به رو شد و کانال یک میلیون و هفتصد هزار را از دست داد. اما با حمایت و افزایش تقاضا از سمت حقیقی‎ها، شاخص سبز رنگ شد و تا اینجا سه هزار واحدی رشد داشته است. باید دید در ادامه روند بازار به چه شکل پیش خواهد رفت؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد