ورود پول حقیقی پس از دو هفته

همانطور که پیش بینی می شد با افزایش تقاضا در انتهای بازار چهارشنبه، امروز شاخص رشد داشت و تا این لحظه بیش از ۳۰ هزار واحد صعود کرده است. البته نااطمینانی و عدم اعتماد وجود دارد و همین امر باعث شده تا در این دقایق یکبار دیگر عرضه ها شدت بیشتری بگیرد. باید دید تا انتهای بازار روند شاخص به چه شکل خواهد شد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد