بازگشت بورس به روزهای اوج

بازار سرمایه مدت ها بود که رشدی همانند امروز را به خود ندیده بود.

شاخص با رشد ۴۰ هزار واحدی که تاکنون داشته روند خوبی را داشته و ارزش صفوف خرید در حال بیشتر شدن است. ارزش معاملات نیز که دیروز به ۲۰ هزار میلیارد رسید این نشانه را به سهامداران داد که وضعیت با ماه گذشته متفاوت شده است. حال با توجه به صحبت هایی که در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ مطرح می شود، باید دید این مساله چگونه بر بازار تاثیر خواهد گذاشت؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد