پاس گل FATF به گروه بانکی ها

برخی معتقدند در این روزهای بازار روند شاخص می تواند سرنوشت ساز باشد. از این جهت که شاخص در محدوده ایست که امکان دارد به پایین تر نیز سقوط کند.

با این حال، شاخص کل بورس تهران تا این لحظه ی بازار، مقاومت خوبی از خود نشان داده شده است. از طرفی در گروه بانکی به علت خبر FATF که دیروز منتشر شد روند بسیار خوبی داشته است و گمان می رود وضعیت گروه در این هفته مطلوب باشد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد